Vill du ställa dig som bostadssökande hos oss ber vi dig fylla i dina uppgifter nedan.
Vi kontaktar dig då när vi har något objekt som matchar dina önskemål.

Namn: *
Personnummer:
Adress: *
Postadress: *
Telefon: *
Telefax:
E-Post: *
Sysselsättning:
Årsinkomst:
Nuvarande boende: *
Sökt stad / område: *
Yta / Antal rum:
Hyresnivå: *
Meddelande:
Skicka ans�kan
Jag / Vi samtycker PuL info
Information om GDPR
GDPR InfoSt�ng

Från och med den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data
Protection Regulation) i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter
PUL (Personuppgiftslagen).

Jag/vi samtycker härmed till att JYMA Fastigheter får
registrera och behandla mina/våra personuppgifter i dataregister,
att hos aktuella och tidigare hyresvärdar inhämta boendereferens
och uppgift om betalningsförmåga samt att hos kreditinstitut
inhämta kreditupplysning. De personuppgifter som jag/vi
lämnar i denna ansökan kommer att behandlas i den utsträckning
som behövs för att kunna göra en bedömning av om jag/vi kan
godtas som hyresgäst.

Min/vår intresseanmälan sparas i 3 månader. Har jag/vi inte
blivit kontaktade under denna period och vill kvarstå som
bostadssökande måste jag/vi registrerar en ny intresseanmälan.

Personuppgifterna om mig/oss kommer bara att behandlas
under den tid som ansökan är aktuell det betyder att samtliga
personuppgifter kommer att gallras när min/vår intresseanmälan
blivit inaktuell eller om jag/vi meddelat att jag/vi inte längre
önskar kvarstå som bostadssökande hos JYMA Fastigheter.